توضیحات کامل :

فهرستی از نام‌های اصیل ایرانی

 

انتخاب نام مناسب برای فرزند تازه متولد شده یکی از مهم‌ترین و در عین حال جذاب‌ترین کارهایی است که والدین بر عهده دارند. نامی اصیل، زیبا و با معنی می‌تواند حتی در آینده و بزرگسالی کودک تاثیرگذار باشد. خیلی از ایرانیان با انتخاب نام های اصیل ایرانی با معنی برای فرزندانشان سعی می‌کنند اصالت و ایرانی بودن خود را نشان دهند

نام یکی از عوامل موثر در برندسازی شخصی است. اگر برای انتخاب نام فرزند، نامی به ذهنتان نمی رسد، ابتدا باید با کمک دیگران نام های زیادی را جمع آوری نمایید و سپس از بین آنها بهترینشان را برگزینید. اما کدام نام بهترین است؟

در این لیست برخی از اسامی و صرفا اسامی قدیمی ایرانی بر اساس حروف الفبا آورده شده است.

 

 

 

 

 

آ 

آبان: نام ایزد آب در دین زرتشتی

آبان‌دخت: همسر دارا (داریوش سوم)، دخترآبان

آبتین: نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی

آتوسا: دختر کوروش بزرگ و همسر داریوش بزرگ همچنین دختر اردشیر دوم

آتنا:الهه عشق و مهربانی یونانی

آدینا: الهه زیبایی‌ها

آذرنوش: نام یکی از پسران اسفندیار است

آذرخش: صاعقه

آذین: تزئین، آرایش، نام فرماندهٔ لشکر بابک خرمدین

آراد: نام فرشته‌ای است موکل بر دین و تدبیر امور و مصالحی که بروز آراد متعلق است، روز بیست وپنجم از هر ماه شمسی که آن را ارد نیز گویند و در این روز نو بریدن و نو پوشیدن را نیک و سفر و نقل و تحویل شوم شمردندی

 

ادامه ... در فایل pdf