توضیحات کامل :

پیاده راه ها (مبانی نظری، تجارب و نگرش های جهانی)

توضیحات:
 فایل پاورپوینت پیاده راه ها (مبانی نظری، تجارب و نگرش های جهانی)،در حجم 188 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.
بخشی از متن:
مزایای حرکت پیاده نسبت به دیگر انواع حمل و نقل:
منابع انرژی غیر قابل تجدید را مصرف نمی كند.
محیط زیست شهر را به هم نمی زند و آلوده نمی كند.
هزینه تامین شبكه مناسب پیاده روی درمقایسه با سایر وسایل نقلیه ناچیز است.
مسیرهای پیاده فضاهای طبیعی شهری هستند و عموماً جای 
جداگانه ای  نمی گیرند.
پیاده روی قابل اتكاست و افراد می توانند سرموعد به كار خود برسند.
توجه به پیاده روی درجهت توزیع عادلانه دسترسی به امكانات شهری عمل می كند.
پیاده روی به سلامت و نشاط افراد كمك می كند.
پیاده روی به فضاهای شهری جنب و جوش و حركت می بخشد.
نقش پیاده روی در احیای فضاهای شهری معاصر:
تاثیر گسترده توجه به شهروند پیاده بعنوان یک عنصر درجه اول بر طراحی تمامی فضاهای شهری.
حركت پیاده جزو معدود فعالیتهای انسانی بدون تغییر شکل اولیه علی‌رغم پیشرفتهای فراوان فناوری از بدو پیدایش بشر تاکنون.
پیاده روی عامل توجه به تمامی ابعاد انسانی در فضای شهری شامل نیازهای انسانی، حق و حقوق شهروندان و کنترل آن و معنی فضا و ارتباط با آن.
پیاده روی عامل انسجام و ارتباط ساختارها، فضاها و شهروندان یک شهر با یکدیگر .
راحت و آهسته بودن عابران پیاده سبب تمایز آنها و ایجاد تعامل و تجربه و مکاشفه محیط شهری .
فهرست مطالب:
بررسی مبانی اولیه موضوع
ارزیابی دیدگاه های صاحب نظران
کنفرانس بین المللیWalk21
مفهوم پیاده راه و تاریخچه آن
انواع پیاده راه ها و علائم مرتبط
روشهای حمل و نقل داخلی در پیاده راه
تجهیزات پیاده راه ها
انواع عملکردهای پیاده راه ها
نقش پیاده راه ها در توسعه پایدار شهری
بررسی نمونه های مشابه در ایران و جهان
ترین ها در پیاده راه
روز بدون خودرو
اصول پایه تمرکز حمل ونقل بر پیاده ها
نقش طرح های شهری برکیفیت معابر پیاده
معیارهای اصلی ایجاد یک پیاده راه
الزامات و امکانات مرتبط باپیاده راه ها
این فایل با فرمت پاورپوینت در 188 اسلاید قابل ویرایش و کامل تهیه شده است.
هدیه محصول:
فایل پاورپوینت پارک شهری(16 اسلاید)

 فایل پاورپوینت پیاده راه ها (مبانی نظری، تجارب و نگرش های جهانی)،در حجم 188 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

 

بخشی از متن:

مزایای حرکت پیاده نسبت به دیگر انواع حمل و نقل:

منابع انرژی غیر قابل تجدید را مصرف نمی كند.

محیط زیست شهر را به هم نمی زند و آلوده نمی كند.

هزینه تامین شبكه مناسب پیاده روی درمقایسه با سایر وسایل نقلیه ناچیز است.

مسیرهای پیاده فضاهای طبیعی شهری هستند و عموماً جای 

جداگانه ای  نمی گیرند.

پیاده روی قابل اتكاست و افراد می توانند سرموعد به كار خود برسند.

توجه به پیاده روی درجهت توزیع عادلانه دسترسی به امكانات شهری عمل می كند.

پیاده روی به سلامت و نشاط افراد كمك می كند.

پیاده روی به فضاهای شهری جنب و جوش و حركت می بخشد.

 

نقش پیاده روی در احیای فضاهای شهری معاصر:

تاثیر گسترده توجه به شهروند پیاده بعنوان یک عنصر درجه اول بر طراحی تمامی فضاهای شهری.

حركت پیاده جزو معدود فعالیتهای انسانی بدون تغییر شکل اولیه علی‌رغم پیشرفتهای فراوان فناوری از بدو پیدایش بشر تاکنون.

پیاده روی عامل توجه به تمامی ابعاد انسانی در فضای شهری شامل نیازهای انسانی، حق و حقوق شهروندان و کنترل آن و معنی فضا و ارتباط با آن.

پیاده روی عامل انسجام و ارتباط ساختارها، فضاها و شهروندان یک شهر با یکدیگر .

راحت و آهسته بودن عابران پیاده سبب تمایز آنها و ایجاد تعامل و تجربه و مکاشفه محیط شهری .

 

فهرست مطالب:

بررسی مبانی اولیه موضوع

ارزیابی دیدگاه های صاحب نظران

کنفرانس بین المللیWalk21

مفهوم پیاده راه و تاریخچه آن

انواع پیاده راه ها و علائم مرتبط

روشهای حمل و نقل داخلی در پیاده راه

تجهیزات پیاده راه ها

انواع عملکردهای پیاده راه ها

نقش پیاده راه ها در توسعه پایدار شهری

بررسی نمونه های مشابه در ایران و جهان

ترین ها در پیاده راه

روز بدون خودرو

اصول پایه تمرکز حمل ونقل بر پیاده ها

نقش طرح های شهری برکیفیت معابر پیاده

معیارهای اصلی ایجاد یک پیاده راه

الزامات و امکانات مرتبط باپیاده راه ها

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 188 اسلاید قابل ویرایش و کامل تهیه شده است.

 

هدیه محصول:

فایل پاورپوینت پارک شهری(16 اسلاید)